POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem serwisu jest MOLTICO Sp. z o.o.
Odwiedzając witrynę modivena.pl i chcąc skorzystać z usług znajdujących się na niej, możesz zostać poproszony o wypełnienie specjalnego formularza, w którym niezbędne jest podanie podstawowych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Informacje pozostawione na witrynie modivena.pl są przechowywane i przetwarzane przez firmę MOLTICO Sp. z o.o. z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych jest MOLTICO Sp. z o.o.
MOLTICO Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe, które zostały pozyskane za pośrednictwem witryny modivena.pl, a w szczególności za pomocą formularza kontaktowego wyłącznie na użytek własny.

Dane osobowe powierzone Administratorowi, nie są przekazywane ani sprzedawane żadnemu innemu podmiotowi.

Informujemy, że osobie, która pozostawiła swoje dane na stronie modivena.pl przysługuje prawo do ich wglądu, ich zmiany oraz usunięcia w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.